1 số code hữu dụng cho theme Flatsome

Từ bản Flatsome 3.6.x của flatsome bạn đã có thể sửa phần này tại customize. Hãy vào Flatsome -> Theme Options -> Blog (Như hình) sau đó tìm đến mục Blog Global và sửa phần Blog Excerpt Suffix

Chèn đoạn code sau vào functions.php của theme đang active. (Áp dụng cho theme Flatsome >= 3.4.x)

function devvn_excerpt_more( $more ) {
  return '...'; //thay ... để phù hợp yêu cầu của bạn
}
add_filter( 'excerpt_more', 'devvn_excerpt_more' );

Thay đổi độ dài của mô tả

Chèn đoạn code sau vào functions.php của theme đang active.

function devvn_custom_excerpt_length( $length ) {
  return 70; //thay bằng độ dài mong muốn
}
add_filter( 'excerpt_length', 'devvn_custom_excerpt_length', 999 );

Thêm text tùy chọn vào sau giá

Ví dụ cụ thể ở đây sẽ thêm dòng chữ (Giá chưa bao gồm VAT) vào sau giá trong trang single

Rất đơn giản. Chỉ cần paste đoạn code sau vào file functions.php là được

add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_price_prefix_suffix', 99, 2 );
function devvn_price_prefix_suffix( $price, $product ){
  if(is_singular('product')) {
    $price = $price . '(Chưa bao gồm VAT)';
  }
  return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

Hiển thị số sản phẩm đã bán trong woocommerce

add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'wc_product_sold_count', 11 );
function wc_product_sold_count() {
 global $product;
 $units_sold = get_post_meta( $product->get_id(), 'total_sales', true );
 echo '

' . sprintf( __( 'Units Sold: %s', 'woocommerce' ), $units_sold ) . '

';
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin Zalo 0918 99 2587