Làm thế nào để thay đổi email admin cho WordPress

Làm thế nào để thay đổi email admin cho WordPress

24/12/2021

Sử dụng PhpMyAdmin để thay đổi email admin

Nếu bạn không có quyền truy cập vào khu vực quản trị WordPress, hoặc bạn không có quyền truy cập Email cũ bạn vẫn có thể thay đổi email quản trị viên một cách dễ dàng thông qua phpMyAdmin

Bước 1: Đăng nhập vào Hosting của bạn và tìm phầnPhpMyAdmin.

php01php01

Bước 2: Sau khi truy cập php MyAdmin bạn sẽ thấy Database mà website đang sử dụng

php02php02

Bước 3: Click vào Database mà các bạn đang sử dụng

php03php03

Bước 4: Tìm bảngwp_optionsbạn sẽ thấy danh sách các columns ở bên phải.

php04php04

Bước 5: Tìm kiếmadmin_emailcủa người dùng và nhấp vàoEdit. Trên trang tiếp theo, điền Email mới của các bạn vào sau đó bấmGo

php05php05

Bước 6: Tiếp theo mở bảngwp_usersEdittài khoản admin.

php06php06

Bước 7: Nhập email mới của bạn và bấmGođể lưu các thay đổi.

php07php07

Như vậy bạn đã thay đổi thành công email admin cho trang web WordPress của bạn.

Một số lời khuyên cho quản trị viên WordPress

  • Bạn có thể chuyển tiếp email từ email quản trị của bạn sang một email khác. Nó sẽ giúp bạn khôi phục email quản trị viên nếu bạn mất quyền truy cập vào địa chỉ email quản trị viên.
  • Để tăng cường bảo mật, hãy đặt Xác thực hai yếu tố cho email quản trị viên WordPress của bạn.
  • Tạo một email riêng cho WordPress và đặt nó làm email quản trị viên WordPress của bạn.

Kết luận

Mật khẩu của bảng điều khiển WordPress có thể được đặt lại qua email admin vì vậy bạn cần giữ thật cẩn thật email admin của mình.

Top 4 Plugin thống kê truy cập WordPress tốt nhất hiện nay

Bình luận bài viết