Tracking sự kiện nhấp vào số điện thoại bằng Google Tag Manager

1. Tạo trình kích hoạt sự kiện click chuột vào số điện thoại trên Tag Manager

 • Truy cập tài khoản Google Tag Manager
 • Menu trái chọn trình kích hoạt
 • Tạo mới trình kích hoạt
 • Loại trình kích hoạt: Nhấp chuột – Tất cả các yếu tố
 • Đặt tên trình kích hoạt: Call
 • Lưu lại.

Sau đó nhấp trình xem trước

1.2 Truy cập trang web tìm số điện thoại vào nhấp vào

Sau đó tìm sự kiện gtm.click bạn nhấp vào số điện thoại chọn tab variable. Trong tab variable tìm kiếm giá trị chứa số điện thoại như hình bên dưới.

1.3 Quay lại trình kích hoạt của Google Tag Manager chọn vào trình kích hoạt call bạn đã tạo.

 • Chọn lại trình kích hoạt Call
 • Trình kích hoạt này kích hoạt trên: chọn một số nhấp chuột
 • Điền giá trị dựa theo giá trị khi bạn xem như hình ở phía trên
 • Click Element – Chứa – Tel
 • Sau đó lưu lại

1.4 Tạo mới thẻ sự kiện trong tag manager

 • Tạo thẻ mới
 • Loại thẻ: Universal Analytics
 • Loại theo dõi: Sự kiện
 • Danh mục: call
 • Tác vụ: click
 • Nhãn: {{Page Path}}
 • Cài đặt Google Analytics: Nhập ID google Analytics (nếu chưa tạo bạn nhấp vào tạo mới)
 • Trình kích hoạt: Call

1.5 Kiêm tra trình kích hoạt click nhấp chuột Call

 • Làm mới trình xem trước của Google Tag Manager
 • Quay lại trang web F5 để làm mới lại trang
 • Nhấp vào số điện thoại rồi xem trình kích hoạt đã kích hoạt thẻ call vừa tạo.

2. Cài đặt mục tiêu call (goal) trong google analytics

 • Truy cập Google Analytics
 • Menu trái chọn Admin
 • Chọn mục tiêu (goal): tạo mớ
 • Thiết lập mục tiêu (goal setup): Tùy chỉnh
 • Mô tả mục tiêu (goal description): Sự kiện
 • Chi tiết mục tiêu (goal details): điền các thông số giống thẻ call bên tag manager
 • Sau đó lưu lại.

Bạn có thể truy cập trang web nhấp chuột vào số điện thoại rồi quay lại Google Analytics để kiểm tra thiết lập mục tiêu nhấp chuột cuộc gọi.

Chúc các cài đặt thành công nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ liên hệ mình giải đáp thêm.

P/S: đừng quên xuất bản trong google tag manager bạn nhé.