CÁCH THÊM TÊN MIỀN ẢO CHO LOCALHOST VỚI XAMPP

CÁCH THÊM TÊN MIỀN ẢO CHO LOCALHOST VỚI XAMPP

13/10/2021

Khi mình quay các video hướng dẫn mà có dùng đến localhost, có nhiều bạn thắc mắc là làm thế nào để có tên miền ảo trên localhost kiểu nhưhttps://az9s.comthay vìhttp://localhost/az9s.com. Thực ra cái này nếu bạn nào rành về Apache có thể biết đó chỉ là một tính năngVirtual Host trong Apachethôi, nhưng nếu bạn không biết thì bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách thêm domain ảo cho localhost sử dụng XAMPP.

Trước tiên, bạn tìm đến file hosts ở máy tính tạiC:\Windows\system32\drivers\etc\rồi ấn chuột phải vào nó, chọnProperties.

Nếu bạn dùng Mac, hãy sửa file/private/etc/hostshoặc/etc/hostsđối với Linux.

hosts-propertieshosts-properties

Sau đó bạn chọn tabSecurity, ấn nútEditđể sửa quyền, chọn phầnUservà đánh dấuFull Control. Sau đó ấn Ok để lưu lại toàn bộ.

hosts-properties-securityhosts-properties-security

Bây giờ bạn mở file hosts ra, trỏ tên miền ảo cần thêm vào về IP của localhost là127.0.0.1. Rồi lưu lại file hosts.


hot
Bây giờ bạn hãy vào thư mụcC:\xampp\apache\conf\extra\tìm filehttpd-vhosts.confrồi mở lên.

xampp-vhosts-confxampp-vhosts-conf

Sau đó tìm đến dòng này và xóa hai dấu thăng (#) đi. Nếu bạn có dùng port khác cho Apache thì hãy đổi80thành cổng của bạn.

##NameVirtualHost *:80

Sau đó chèn thêm đoạn dưới đây vào cuối filehttpd-vhosts.confđể khai báo thêm domainthachpham.com.

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1    localhost
#	::1       localhost

127.0.0.1 az9s.com

 • DocumentRoot: Đường dẫn của thư mục mà bạn muốn domain ảo trỏ về.
 • ServerName: Domain ảo đã khai báo trong file hosts mà bạn muốn thêm vào localhost.

Bây giờ thì hãy khởi động lại Apache và truy cập domain ảo của bạn để xem kết quả.

Chúc các bạn thành công!

Hàng loạt thiết bị và trang web gặp sự cố không thể truy cập do Let's Encrypt hết hạn chứng chỉ gốc
Mẹo hướng dẫn cấu hình SSL trên localhost cho XAMPP

Bình luận bài viết