Lifetime ithemes security pro

Lifetime ithemes security pro

13/11/2021

iThemes Security Pro (Lifetime) Update mới nhất

iThemes Security Pro là một plugin dùng để tăng cường bảo mật cho website sử dụng wordpress

iThemes Security Pro bao gồm nhiều tính năng như ẩn đường dẫn đăng nhập admin, chặn đăng nhập nếu nhập sai pass nhiều lần, chỉ cho phép ip cố định đăng nhập được admin... Bản pro sẽ có thêm nhiều tính năng như bảo mật 2 lớp, lưu lại cấu hình, quét mã độc...

ithemes-security-pro-logo

Theme sim số đẹp thăng long theme wordpress sim 24h
Mẫu landing page mỹ phẩm đẹp tại Mua Theme Đẹp

Bình luận bài viết